התקנת פרסומת - כדור פורח

    התקנת פרסומת - כדור פורח


    התקנת פרסומת של Adidas במתקן הכדור הפורח בגני התערוכה תל-אביב בעזרת שימוש במשאית סל בגובה 46 מטר.


    43 צפיות