שינוע והנפת גשר "השמורות" נתניה

    שינוע והנפת גשר "השמורות" נתניה


    מבצע של 24 שעות שבהן שונע הגשר, במשקל 270 טון, על גבי עגלות מודולריות והונף באמצעות 3 מנופים במשקלי 500 טון.