מנופים למכירה

לצפייה במפרט הטכני בחר במנוף הרצוי:

Year: 1991  |  Max. Load (t): 400...

Year: 1998 |  Max. Load (t): 25 t

C...

Year: 1989|  Max. Load (t): 100 t

Crane...

Year: 1993  |  Max. Load (t): 100...

Year: 1986 |  Max. Load (t): 100 t

...

Year: 2003 |  Max. Load (t): 200 t

Crane...

Year: 1990  |  Max. Load (t): 90 t

...

Year: 1981  |  Max. Load (t): 115...

Year: 1983 |  Max. Load (t): 400 t

Crane...

Year: 1985 |  Max. Load (t): 250 t

Crane...

Year: 1993  |  Max. Load (t): 500...

Year: 2008  |  Max. Load (t): 45 t

...

Year: 2012  |  Max. Load (t): 45 t

...

Year: 1981  |  Max. Load (t): 45 t...

Year: 1980  |  Max. Load (t): 35 t

...

Please reload

לפרטים נוספים:

050-8080-580