מנופים למכירה

לצפייה במפרט הטכני בחר במנוף הרצוי:

Year: 1983 |  Max. Load (t): 400 t

Crane...

Year: 1985 |  Max. Load (t): 250 t

Crane...

Year: 1993  |  Max. Load (t): 500...

Year: 2008  |  Max. Load (t): 45 t

...

Year: 2012  |  Max. Load (t): 45 t

...

Year: 1981  |  Max. Load (t): 45 t...

Year: 1980  |  Max. Load (t): 35 t

...

Year: 1980  |  Max. Load (t): 75 t...

Year: 1983  |  Max. Load (t): 130...

Year: 1990  |  Max. Load (t): 100...

Year: 1987  |  Max. Load (t): 50 t

...

Year: 1983  |  Max. Load (t): 50 t

...

Year: 1994  |  Max. Load (t): 225...

Year: 1975 |  Max. Load (t): 45 t

Crane...

Year: 1990  |  Max. Load (t): 70 t

...

Please reload

לפרטים נוספים:
arrow&v