מנופי זחל

מנופי זחל

מנופי זחל

מנופי זחל מאופיינים בהרמת יחידות כבדות וביכולת  לנוע באתר עם המטען המונף באוויר.
המנוף מגיע לאתר בחלקים ומורכב באתר לפי צרכי העבודה.

לצפייה במפרט הטכני בחר מנוף רצוי:
דגמים