מנופי זחל

מנופי זחל מאופיינים בהרמת יחידות כבדות וביכולת  לנוע באתר עם המטען המונף באוויר.
המנוף מגיע לאתר בחלקים ומורכב באתר לפי צרכי העבודה.

לצפייה במפרט הטכני בחר מנוף רצוי:
דגמים