top of page
מנופי זחל

מנופי זחל

מנופי זחל

מנופי זחל מאופיינים בהרמת יחידות כבדות וביכולת  לנוע באתר עם המטען המונף באוויר.
המנוף מגיע לאתר בחלקים ומורכב באתר לפי צרכי העבודה.

לצפייה במפרט הטכני בחר מנוף רצוי:
דגמים
bottom of page