במות הרמה אנכיות

במות הרמה אנכיות

במות הרמה אנכיות (Vertical Access Platforms) בהנעה עצמית חשמלית.

השליטה נעשית באמצעות שלט הממוקם בבמה.

דגמי במות הרמה אנכיות