במות הרמה מספריים

במת הרמה מספריים

במת מספריים חשמלית

במות הרמה מספריים (Scissor lift) מתאימות להרמה אנכית בגובה וכוללות יכולת נסיעה גם בגובה מקסימלי. השליטה נעשית באמצעות שלט הממוקם בבמה.

דגמי במות הרמה מספריים ממונעות דיזל

דגמי במת מספריים חשמלית